GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Levegő

TEVÉKENYSÉG

2007.január 1.-től az osztály az Intézet alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • Értékeli a külső téri légszennyezettség egészségkárosító hatását települési szinten.
 • Közreműködik a levegőminőségi határértékek kimunkálásában és felülvizsgálatában, jogszabályok előkészítésében.
 • Az ország bármely településén levegőminőség (immisszió) vizsgálatokat végez, részben kutatási céllal, részben különböző pályázatok vagy megbízások alapján.
 • Vizsgálja a levegőszennyező források levegőminőségre gyakorolt hatását.
 • Célzott mérési programok keretében adatokat biztosít a környezet-epidemiológiai vizsgálatokhoz.
 • A szakhatósági munkához (környezeti hatástanulmányok, településrendezési tervek stb.) kapcsolódva szakértői feladatokat lát el.
 • Megbízások alapján szakvéleményeket készít.
 • Az ÁNTSZ munkatársak, egyetemek, főiskolák, szakközépiskolák részére gyakorlatokat, bemutatókat tart, módszertani útmutatót készít.
 • Vizsgálja a nem munkahelyi belső terek levegőminőségét (illékony szénhidrogének, formaldehid és nitrogén-dioxid meghatározása passzív monitoringgal, szálló por (PM10. PM2,5, PM1) vizsgálata aktív mérési módszerrel).

 

Minőségbiztosítással kapcsolatos információk

Az Intézet Környezetegészségügyi Főosztálya – melynek keretében működik a Levegőhigiénés Osztály is - 1999 óta a mindenkori korszerű követelményeknek megfelelő magas színvonalú minőségirányítási rendszert valósít meg, a vizsgálatokat igénylő szerveknek és ügyfeleknek nyújtott vizsgálati szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása érdekében. A rendszer működéséhez szükséges személyi, tárgyi, környezeti feltételeket folyamatosan biztosítja és ellenőrzi. Az akkreditált státusz fenntartását a Nemzeti Akkreditáló Testület felügyeli.

A Főosztály Levegőhigiénés Osztályán a szakterületen járatos minőségirányítási felelős - Dr. Beregszászi Tímea - biztosítja a rendszer folyamatos működését és napra készen tárolja az egyes minőségügyi dokumentumokat.
A Levegőhigiénés Osztály az alábbi vizsgálati tevékenységi körökre - a NAT 1-1070/2010 számon - akkreditált:

 • Mintavétel a környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagaiból
 • A környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagainak helyszíni fiziko-kémiai vizsgálata
 • A környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagainak kémiai vizsgálata

 

Akkreditált vizsgálatok

Manuális vizsgálatok:

 • Nitrogén-dioxid meghatározása spektrofotometriásan:
  • aktív módszerrel
  • passzív mintavételi technikával
 • Ülepedő por mérése gravimetriásan
 • Szálló por vizsgálata gravimetriásan:
  • teljes szálló por
  • szálló por PM10 frakciója
 • Benzol, toluol és xilolok passzív mintavétele és meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

Folyamatos mérések:

 • Kén-dioxid meghatározása UV-fluoreszcenciás módszerrel
 • Ózon meghatározás UV-fotometriával
 • Nitrogén monoxid és nitrogén-dioxid meghatározása kemilumineszcenciás módszerrel
 • Szén-monoxid meghatározás infravörös spektroszkópiával
 • Szálló por mérése ß-sugár abszorpcióval

 

Nem akkreditált vizsgálatok:

 • Formaldehid meghatározása passzív mintavételi technikával
 • Szálló por PM2,5 és PM1 frakciójának vizsgálata
 • Szálló por (TSPM, PM10, PM2,5 és PM1) frakciójából fémek meghatározása: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
 • Kén-dioxid meghatározása aktív mintavételi módszerrel, fotometriásan
 • Ülepedő porból fémek meghatározása: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!