GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.

OKI KÖRNYZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG

 • környezet-egészségügyi hatás vizsgálat (a lakosság egészségi állapotának elemzése)
 • egészségtelen épület tünet-együttes (Sick Building Syndrome) kivizsgálása
 • a belsőtéri levegő minőségének egészségügyi követelményei
 • Környezet-epidemiológia (a környezeti tényezők, elsősorban a környezeti és a belsőtéri levegő minősége és a lakosság, különösen a gyermekek egészségi állapota közötti összefüggések vizsgálata)
 • Az épített környezet (települések, lakások) higiénéje
 • nemzetközi és hazai szervezetek egyeztetett útmutatói alapján tervezik, végzik az expozíciós és kockázatbecslési modell-vizsgálatokat, adnak szakvéleményeket, a szennyezési eseteknek megfelelően választják meg az adatok tömörítésének módjait és a vizsgálati modellt, a bizonytalanságok okait és mértékét elemzik, az eredményeket táblázatokban és izo-risk térképeken jelenítik meg.

Szolgáltatásaink igénybevétele ügyében kérdésekkel, megrendeléssel a 06-1-476-1283-es telefonszámon, ill. e-mailen az okk@okk.antsz.hu címen lehet jelentkezni.

OKI KI VÍZHIGIÉNÉS OSZTÁLY

Ivóvíz és ásványvíz 

 • Ivóvíz, ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, felszínalatti víz, tárolt és palackozott víz, ásványvíz és gyógyvíz, gyógyiszap vizes kivonata, házi víztisztító berendezéssel kezelt víz, műveseállomás nyers és kezelt vize, ivóvízzel és fürdővízzel érintkező anyagok áztatóvizének:
  • Tenyészthető mikroorganizmusok összcsíraszámának meghatározása (telepszám meghatározás)
  • Escherichia coli és a coliform baktériumok számának meghatározása
  • Fekális enterococcusok kimutatása és megszámlálása
  • Pseudomonas aeruginosa kimutatása és megszámlálása
  • Legionella baktériumok kimutatása és megszámlálása
  • Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóráinak kimutatása és megszámlálása
  • Campylobacter jelenlét kimutatása dúsítással folyékony táptalajban
  • F-specifikus RNS-bakteriofágok kimutatása és megszámlálása
  • Szomatikus colifágok számának meghatározása
  • Salmonella jelenlét kimutatása dúsítással folyékony táptalajban
  • Asszimilálható szerves szén (AOC) mennyiségének meghatározása
  • Humán patogén vírusok kimutatása (adenovírus, calicivírus)
 • Műveseállomás nyers vize és haemodializáló folyadék:
  • Staphylococcus aureus kimutatása és megszámlálása
  • Enterobacteriaceae és Gram negatív baktériumok kimutatása és megszámlálása
  • Pseudomonas aeruginosa kimutatása és megszámlálása
 • Épületek (kórházak, szállodák, oktatási intézmények, üzemek, lakóépületek) vízrendszerének felülvizsgálata Legionella kockázat meghatározása céljából
 • Emberi használatra szánt vízzel érintkező anyagok, termékek, berendezések, vízkezelési és fertőtlenítési technológiák migrációs, kioldódás vizsgálata, fogyasztói egészségkockázat értékelés,
 • Projekt keretében végzett vízbiztonsági, kockázatértékelési szakmai munka és tudományos kutatás, K+F+I együttműködés
 • A NAH akkreditált vizsgálólaboratóriumként végzett vízvizsgálatok, elsősorban ivó- és ásványvíz, gyógyvíz, fürdővíz vizsgálatok.
 • Emellett egyedi vízmikrobiológiai vizsgálatokat végez megállapodás szerint klasszikus tenyésztéses és molekuláris biológiai módszerekkel.

Vízzel érintkező anyagok, vízkezelés

 • Emberi használatra szánt vízzel érintkező anyagok, termékek, berendezések, vízkezelési és fertőtlenítési technológiák migrációs, kioldódás vizsgálata, fogyasztói egészségkockázat értékelés.

Fürdővíz

 • Tenyészthető mikroorganizmusok összcsíraszámának meghatározása (telepszám meghatározás)
 • Escherichia coli és a coliform baktériumok számának meghatározása (Membránszűréses, többcsöves MPN módszer, és mikrotiterlemezes MPN módszer)
 • Fekális enterococcusok száma mikrotiterlemezes (MPN) módszer és membránszűréses módszer
 • Coccus szám meghatározása
 • Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóráinak kimutatása és megszámlálása
 • Szomatikus colifágok kimutatása és megszámlálása
 • Staphylococcus aureus kimutatása és megszámlálása
 • Pseudomonas aeruginosa kimutatása és megszámlálása
 • Legionella baktériumok kimutatása és megszámlálása
 • F-specifikus RNS-bakteriofágok kimutatása és megszámlálása
 • Coccus szám meghatározása
 • Campylobacter jelenlét kimutatása
 • Asszimilálható szerves szén (AOC) mennyiségének meghatározása
 • Humán patogén vírusok kimutatása (adenovírus, calicivírus)
 • Medencés közfürdők felülvizsgálata Legionella kockázat szempontjából
 • A NAH akkreditált vizsgálólaboratóriumként végzett vízvizsgálatok, elsősorban ivó- és ásványvíz, gyógyvíz, fürdővíz vizsgálatok.
 • Emellett egyedi vízmikrobiológiai vizsgálatokat végez megállapodás szerint klasszikus tenyésztéses és molekuláris biológiai módszerekkel.

Ivóvíz, felszíni víz, szennyvíz mikroszkópos vizsgálata

 • MSZ 448-36:1985 Ivóvízvizsgálat. Mikroszkopikus biológiai vizsgálat
 • MSZ 12749:1993 Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés
 • MSZ 12756:1998 Felszíni vizek szaprobitásának meghatározása
 • MSZ 260-24:1987 Szennyvizek vizsgálata. Mikroszkopikus biológiai vizsgálat
 • EPA 821-R-99-006 (1999) Method 1623 Cryptosporidium and Giardia in Water by Filtration/IMS/FA

Felszín alatti vizek szerves szennyezőinek vizsgálta

 • TPH-, PAH-, PCB-tartalom vizsgálata.
 • Szakvéleményezés és tanácsadás.

Víztoxikológiai vizsgálatok

 • MSZ 22902-1:1989 Víztoxikológiai vizsgálatok. Általános előírások
 • MSZ 22902-3:1990 Víztoxikológiai vizsgálatok. Statikus halteszt
 • MSZ EN ISO 6341:1998 Vízminőség. A mobilitásgátlás meghatározása Daphnia magna

Strauson (Cladocera, Crustacea). Akut toxicitási teszt

 • MSZ EN ISO 8692:2005 Vízminőség. Édesvízi alga növekedésgátlási tesztje egysejtű zöldalgafajokkal.
 • MSZ 22902-4:1990 Víztoxikológai vizsgálatok. Csíranövényteszt
 • MSZ 22902-7:1982 Víztoxikológiai vizsgálatok. Szennyvizek és befogadók minősítése

Szennyvíz és szennyvíziszap

 • A szennyvizek és szennyvíziszapok fizikai, fizikai-kémiai, kémiai, mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálata.
 • A szennyvizek szerves- és mikroszennyezőinek vizsgálata.
 • Szakvéleményezés és tanácsadás.

Szolgáltatásaink igénybevétele ügyében kérdésekkel, megrendeléssel a 06-1-476-1173-as telefonszámon, ill. e-mailen a vizosztaly@oki.antsz.hu címen lehet jelentkezni.

Letölthető útmutatók, tájékoztatók a dokumentumtárban

OKI KI TALAJHIGIÉNIÁS OSZTÁLY

Talajvizsgálat

 • A talajok kémiai és mikrobiológiai vizsgálata, beleértve a talajjavító és komposzt anyagokat is.
  A 16/2002. (IV. 10.) sz. EüM rendelet hatálya tartozó készítmények szerves szennyezőinek és mikrobiológiai paramétereinek vizsgálata, valamint az OTH bejelentési kérelemhez szükséges szaktanácsadás.
 • Szakvéleményezés és tanácsadás.

Hulladék

 • A hulladékok kémiai mikrobiológiai vizsgálata.
 • Hulladékminősítést megalapozó teljes körű kémiai, mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok végzése.
 • Egészségügyi hulladékkezelés vizsgálata.
 • Szakvéleményezés és tanácsadás.

Hulladékok ökotoxikológiai vizsgálata

 • MSZ 21976-18:1993 Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Daphniateszt
 • MSZ 21978-13:1985 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Daphniateszt
 • MSZ 21976-17:1993 Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Csíranövényteszt
 • MSZ 21978-8:1985 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Csíranövényteszt
 • MSZ 21978-3:1986 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Halteszt
 • MSZ 21978-2:1986 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Algateszt
 • MSZ 20359:2003 Környezetvédelmi ökotoxicitásvizsgálatok Thamnocephalus platyurusszal
 • Üledékek ökotoxikológiai vizsgálata Heterocypris incongruens tesztszervezettel

Szolgáltatásaink igénybevétele ügyében kérdésekkel, megrendeléssel a 06-1-476-1100/ 2927-es melléken, ill. e-mailen az okk@okk.antsz.hu címen lehet jelentkezni.

OKI KI LEVEGŐHIGIÉNÉS OSZTÁLY

 • Nitrogén-dioxid meghatározása spektrofotometriásan:
 • aktív módszerrel
 • passzív mintavételi technikával
 • Ülepedő por mérése gravimetriásan
 • Szálló por vizsgálata gravimetriásan:
 • teljes szálló por
 • szálló por PM10 frakciója
 • Benzol, toluol és xilolok passzív mintavétele és meghatározása gázkromatográfiás módszerrel
 • Kén-dioxid meghatározása UV-fluoreszcenciás módszerrel
 • Ózon meghatározás UV-fotometriával
 • Nitrogén monoxid és nitrogén-dioxid meghatározása kemilumineszcenciás módszerrel
 • Szén-monoxid meghatározás infravörös spektroszkópiával
 • Szálló por mérése ß-sugár abszorpcióval
 • Formaldehid meghatározása passzív mintavételi technikával
 • Szálló por PM2,5 és PM1 frakciójának vizsgálata
 • Szálló por (TSPM, PM10, PM2,5 és PM1) frakciójából fémek meghatározása: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
 • Kén-dioxid meghatározása aktív mintavételi módszerrel, fotometriásan
 • Ülepedő porból fémek meghatározása: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas

Szolgáltatásaink igénybevétele ügyében kérdésekkel, megrendeléssel a 06-1-476-1174-es telefonszámon, ill. e-mailen az okk@okk.antsz.hu címen lehet jelentkezni.