GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
SINPHONIE

Iskolák belső téri légszennyezettsége és a gyermekek egészségi állapota közötti összefüggések (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe -  SINPHONIE)

A projekt futamideje: 2010-2012

A projekt konzorcium vezetője

Csobod Éva (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre)

Közreműködő országok

Magyarország, Portugália, Albánia, Bosznia-Herzegovina, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Románia, Szerbia, Hollandia, Norvégia, Szlovákia, Svédország, Egyesült Királyság

A projekt célja

A külső környezeti és a belsőtéri szennyező források iskolai belsőtéri levegőminőség alakításában játszott szerepének vizsgálata; az iskolai környezet és a gyermekek (elsősorban légzőszervi) egészségi állapota közötti összefüggések feltárása és javaslatok megfogalmazása az iskolai környezet minőségének javítása érdekében. Országonként 5-6 kontrasztosan kiválasztott - iskola 3-3 osztálytermében mérik a hőmérsékletet, a páratartalmat, a szálló-por (PM10 és PM2,5), NO2, formaldehid, CO, CO2, benzol, xylolok, toluol, triklóretilén, tetraklóretilén, naftalin, pinén, limonén, radon, ózon és a BaP koncentrációját, az ülepedő por endotoxin tartalmát, a penész jelenlétét, valamint energiafelhasználási tükröt készítenek. A vizsgált osztályokba járó gyermekek egészségi állapotát részben a szülők által kitöltött kérdőívek alapján, részben légzésfunkciós és egyéb funkcionális vizsgálatok segítségével értékelik.

Intézetünk feladata

A projekt legfelső koordinációjában való részvétel, 5 munkacsomag társvezetői feladatai, a hazai iskolai területi vizsgálatok végzése (mintavétel, elemzés, gyermekek vizsgálata, adatbevitel és értékelés), valamint az összes munkacsoport által gyűjtött ülepedő pormintából az endotoxin meghatározása.

Várható eredmények

Áttekintő kép 120 európai iskola kb. 360 osztálytermében mért különböző belsőtéri levegőszennyező anyagok koncentrációiról és több mint 7000, a vizsgált osztályokba járó 8-10 éves gyermek egészségi állapotáról. Az iskolai környezet és a gyermekek légzőszervi állapota közötti összefüggésekre vonatkozó megállapítások és következtetések alapján javaslatot fogalmaznak meg az iskolai környezet javítása, egészségesebbé tétele érdekében.

Várható eredmények Magyarország számára

A most befejezett hasonló témájú nemzetközi projektben ("SEARCH") mért 9 belsőtéri szennyezőre vonatkozó információk kibővítése további 10 szennyező koncentrációjára vonatkozó ismeretekkel, a korábban talált összefüggések megerősítése, illetve a megfogalmazott javaslatok kibővítése és a gyermekintézményekben szabályozandó belsőtéri szennyezettségi határértékek tudományos megalapozása.


Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!