GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
ENHIS
Európai Egészség és Környezet Információs Rendszer: Kockázatbecslés és betegség térképezés ENHIS

Célkitűzés:

Az EU Környezet és Egészség Akciótervével összhangban a program célul tűzi ki egy olyan hálózat kiépítését, amelynek feladata a helyes gyakorlat terjesztése a kockázat kommunikáció és a környezet-egészségügyi tudatosság növelésére. A projekt továbbfejleszti az integrált környezet-egészségügyi információs rendszert, a EUROHEIS1-ben kifejlesztett szoftvert (gyors elemző rendszer, rapid inquiry facility RIF), valamint ingyenesen terjeszti a szoftvert, aminek segítségével gyorsan lehet elemezni a környezeti eredetű egészségi kockázatokat és nyomon lehet követni a hosszú távú környezeti és társadalmi-gazdasági eredetű megbetegedési mintázatok alakulása.

Eredmények:

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet és az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete együttműködésében kidolgozták a Magyarországra jellemző deprivációs indexet és elemezték a depriváció hatását a vezető daganatos betegségek miatti halálozás területi megoszlására az ország összes településére vonatkozóan, valamint Budapest kerületei esetében. Összehasonlították továbbá a korábban az Országos Környezetegészségügyi Intézet Térinformatikai Csoportja által kifejlesztett módszerek (pontforrás analízis, klaszter analízis) eredményeit a RIF által előállított eredményekkel - az összehasonlítás igen kedvező egyezést mutatott. A RIF térinformatikai rendszer előnye, hogy Windows operációs rendszer alatt futtatható, így az ÁNTSZ regionális intézeteiben is lehetőség nyílhat a gyors térinformatikai elemzések elvégzésére.

Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!