GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Digitális Holografikus mikroszkóp
Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp, mint korai környezeti vészjelző rendszer

Célkitűzés:

Szakemberek körében ismeretes, hogy a mikroszkóppal detektálható szervezetek meghatározása igen nagy segítséget jelent a vízhálózat állapotának, a nyers víz minőségi változásainak követésére. A Balaton vízminősége jelentősen befolyásolja a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt által előállított ivóvíz minőségét, ezért gondoltunk arra, hogy javaslatot teszünk egy átfolyásos rendszerű, automatikus holografikus mikroszkóp kidolgozására és telepítésére. A 47/2006. és 65/2009. kormány rendelettel módosított 201/2001. kormány rendelet alapján a mikroszkópos vizsgálati kötelezettség az önellenőrzés egyik pontja. A jelenleg fejlesztés alatt álló holografikus mikroszkóp átfolyásos küvettája lehetővé teszi a folyamatos monitorozást. A digitális holografikus mikroszkóp szoftver segítségével képes a mikroszkóppal detektálható élőlények jelenlétét, háromdimenziós mozgását, alakját, színét felismerni és ezen adatok alapján az azonosítás automatikusan elvégezhető. A szoftver lehetővé teszi a vészjel adását is, melyet követően a szakemberek a hagyományos módszerekkel elvégezhetik az ellenőrző vizsgálatokat.

Eredmények:

Jelenleg az adatbázis feltöltése folyik a szoftverekhez szükséges nyelvre adaptált formában, vagyis az élőlények mikroszkópos képeit pixelekben meghatározott mérettel jellemeztük.

Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!