GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Aphekom
A levegőszennyezéssel és egészségi hatással kapcsolatos döntéshozatalhoz szükséges ismeretek és kommunikáció fejlesztése Európában Aphekom: Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe

Célkitűzés:

A 23 európai város szakembereinek együttműködésében megvalósuló projekt célja a levegőszennyezés egészségi hatásaival és ezek monetáris költségeivel kapcsolatos új indikátorok kidolgozása; a levegőszennyezés csökkentésére irányuló stratégiák értékelése az egyes érdekcsoportok közötti párbeszéd elősegítése. Az egészségügyi szakemberek számára irányelveket dolgoznak ki, amelyekkel segíthetnek a betegeknek abban, hogyan csökkenthetik a légszennyezésnek való kitettségüket.

Eredmények:

Az első évben a konzorcium kidolgozott egy igen részletes adatgyűjtéssel kapcsolatos kérdőívet, amelyet a tagországok töltenek ki. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet a projekt keretében ismételten becsülte a rövid távú szálló por légszennyezettség hatását Budapesten és az eredményekről tájékoztatta a Fővárosi Önkormányzatot. Budapesten az éves átlag PM10 koncentráció 46, ill. 33 ug/m3 volt. A PM10 szennyezettség 2006-ban átlagosan 23 napig, 2007-ban 14 napig volt a75 µg/m3 és 100 µg/m3 között. 100 µg/m3 feletti porterhelést 2006-ban 3 állomás, 2007-ben az Erzsébet tér (12 nap) kivételével minden állomáson kevesebb, mint 10 napig regisztráltak. 150 µg/m3 -t meghaladó napi PM10 szennyezettség 2006-ban 3, 2007-ben 4 állomás környezetében 1-4 napig állt fenn. Ennek alapján a rövid távú egészségveszteség a szmog riadó tájékoztatási küszöbszintje feletti napokon (2006:26 nap, 2007: 11 nap) 77, ill. 34 többlet haláleset fordult elő, míg a 100 ug/m3 feletti napokon ( 2006: 5 nap, 2007 1 nap: 19, illetve 4 többlethalálozást regisztráltak.

Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!