GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Molekuláris Környezetepidemiológiai Osztály

AZ OSZTÁLY ALAPFELADATAI

A Molekuláris Környezet-epidemiológiai Osztály a klasszikus környezet-epidemiológia alapjain korszerű biokémiai és molekuláris biológiai laboratóriumi módszerekkel vizsgálja a testidegen vegyületeknek való kitettséget (expozíciót) az emberi szervezetben. Fő kutatási területe a policiklusos aromás szénhidrogének okozta expozíció kimutatását célzó biomarkerek fejlesztése és alkalmazása.

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

A Molekuláris Környezet-epidemiológiai Osztály 2003-ban alakult az Alkalmazott Biokémiai Osztály egyik jogutódjaként. Tevékenységének gyökerei az 1980-as évekig nyúlnak vissza, amikor Dr. Vincze István osztályvezető főorvos, aki 19 éven keresztül volt a Biokémiai Osztály vezetője, megalapozta a környezeti karcinogenezissel kapcsolatos molekuláris genotoxikológiai kutatásokat az Országos Közegészségügyi Intézetben. Az osztály széleskörű nemzetközi ismertségnek örvend nemzetközi pályázatokban végzett tevékenységének köszönhetően.

TEVÉKENYSÉG

Az európai környezet-egészségügyi alkalmazott kutatási feladatok között hangsúlyos szerepet kap az expozíció- és hatásbecslés módszertanának fejlesztése, melyhez szorosan kapcsolódik a környezetszennyező kémiai anyagok okozta betegségkockázat mennyiségi jellemzésének továbbfejlesztése kísérletes és humán adatokra alapozva. A felnőtt populációk egészségkárosító környezeti expozíciójának vizsgálata mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gyermekek expozícióbecslését célzó felmérések és kutatások, kapcsolódva a CEHAPE és SCALE, WHO illetve EU programokhoz. A molekuláris környezet-epidemiológia a környezet-egészségügyi kutatások rendkívül dinamikusan fejlődő új szakterülete, mely a klasszikus környezet-epidemiológia talaján korszerű biokémiai és molekuláris biológiai laboratóriumi módszerekkel vizsgálja a testidegen vegyületek hatásait az emberi szervezetben. Ezen nemzetközi környezet-egészségügyi fejlesztési irányokhoz kapcsolódik a Molekuláris Környezet-epidemiológiai Osztály széleskörű intézeti, hazai és nemzetközi együttműködésben végzett tevékenysége. A munkacsoport jelentős szerepet vállal a DNS károsító, ún. genotoxikus expozíció biomarkereinek a kutatásában, módszerfejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában, elsősorban a policiklusos aromás szénhidrogén expozícióval kapcsolatban. Eredményeikkel hozzájárulnak a környezetszennyezők késői egészségkárosító hatásainak jobb megismeréséhez, mely hosszú távon a hatékony betegségmegelőzést szolgálja.
Az OKI Molekuláris Környezet-epidemiológiai Osztálya Magyarországon az egyedüli laboratórium, amely karcinogén-DNS adduktok meghatározását végzi biológiai mintákban foszfor-32 izotópos utójelöléses technikával, és nemzetközi elismertséget szerzett a molekuláris környezet-epidemiológiai kutatások területén. Az osztályon üzemel Magyarország tudomásunk szerint egyetlen elektronikus autoradiográfja (Canberra Packard InstantImager), amely a klasszikus röntgen filmes foszfor-32 autoradiográfiát váltja ki korszerű, nagy érzékenységű, mennyiségi kiértékelő rendszerrel. A környezetszennyező testidegen vegyületek metabolizmusában és a DNS hibák kijavításában közreműködő gének polimorfizmusainak meghatározására PCR-RFLP módszereket alkalmaznak.
Az osztály nemzetközi együttműködései közül kiemelünk két EU FP6. keretprogram projektet, melyek nemcsak élő napi munkakapcsolatokra épülnek, hanem szakmai tapasztalatcseréken, vendégkutatói programokon, tanfolyamokon, konferenciákon való részvételt biztosítanak a munkatársaknak:
. ECNIS (Environmental cancer risk, nutrition and individual susceptibility), Network for Excellence, 2005-2010, amelyben 25 partner intézmény vesz részt 13 EU tagállamból (www.ecnis.org)
. NewGeneris (Newborns and genotoxic exposure risks: development and application of biomarkers of dietary exposure to genotoxic and immunotoxic chemicals and of biomarkers of early effects, using mother-child birth cohorts and biobanks), Integrated Project, 2006-2011, amelyben 25 partner intézmény vesz részt 16 európai országból (www.newgeneris.org)

Néhány kiemelt publikáció:
Taioli, E., Gaspari, L., Bengamou, S., Boffetta, P., Brockmoller, J., Butkiewicz, D., Cascorbi, I., Clapper, M., Dolzan, V., Haugen, A., Hirvonen, A., Husgafvel-Pursiainen, K., Kalina, I., Kremers, P., Le Marchand, L., London, D., Rannug, A., Romkes, M., Schoket, B., Seidegard, J., Strange, R.C., Stucker, I., To-Figueras, J., Garte, S.: Polymorphisms in CYP1A1, GSTM1, GSTT1 and lung cancer below the age of 45 years. Int J Epidemiol. 32: 60-63, 2003

Hung, R.J., Boffetta, P., Brockmöller, J., Butkiewicz, D., Cascorbi, I., Clapper, M.L., Garte, S., Haugen, A., Hirvonen, A., Anttila, S., Kalina, I., Le Marchand, L., London, S.J., Rannug, A., Romkes, M., Salagovic, J., Schoket, B., Gaspari, L., Taioli, E.: CYP1A1 and GSTM1 genetic polymorphisms and lung cancer risk in Caucasian non-smokers: a pooled analysis. Carcinogenesis 24: 875-882, 2003

Vineis, P., Veglia, F., Benhamou, S., Butkiewicz, D., Cascorbi, I., Clapper, M.L., Dolzan, V., Haugen, A., Hirvonen, A., Ingelman-Sundberg, M., Kihara, M., Kiyohara, C., Kremers, P., Le Marchand, L., Ohshima, S., Pastorelli, R., Rannug, A., Romkes, M., Schoket, B., Shields, P., Strange, R.C., Stucker, I., Sugimura, H., Garte, S., Gaspari, L., Taioli, E.: CYP1A1 T3801 C polymorphism and lung cancer: a pooled analysis of 2451 cases and 3358 controls. Int J Cancer 104: 650-7, 2003

Győrffy, E., Anna, L., Győri, Z., Segesdi, J., Minárovits, J., Soltész, I., Kostič, S., Csekeő, A., Poirier, M.C., Schoket, B.: DNA Adducts in Tumour, Normal Peripheral Lung and Bronchus, and Peripheral Blood Lymphocytes from Smoking and Non-smoking Lung Cancer Patients: Correlations between Tissues and Detection by 32P-
Postlabelling and Immunoassay. Carcinogenesis 25: 1201-1209, 2004

Schoket, B.: A dohányzásból származó DNS-adduktok szerepe a karcinogenezisben. Magyar Onkológia 48: 201-205, 2004

Vineis, P., Veglia, F., Anttila, S., Benhamou, S., Clapper, M.L., Dolzan, V., Ryberg, D., Hirvonen, A., Kremers, P., Le Marchand, L., Pastorelli, R., Rannug, A., Romkes, M., Schoket, B., Strange, R.C., Garte, S., Taioli, E.: CYP1A1, GSTM1 and GSTT1 polymorphisms and lung cancer: a pooled analysis of gene-gene interactions. Biomarkers 9: 298-305, 2004

Beland, F.A., Churchwell, M.I., Von Tungeln, L.S., Chen, S., Fu, P.P., Culp, S.J., Schoket, B., Győrffy, E., Minárovits, J., Poirier, M.C., Bowman, E.D., Weston, A., Doerge, D.R.: High-performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry for the detection and quantitation of benzo[a]pyrene-DNA adducts. Chem Res Toxicol. 18(8): 1306-1315, 2005

Raimondi, S., Boffetta, P., Anttila, S., Brockmoller, J., Butkiewicz, D., Cascorbi, I., Clapper, M.L., Dragani, T.A., Garte, S., Gsur, A., Haidinger, G., Hirvonen, A., Ingelman-Sundberg, M., Kalina, I., Lan, Q., Leoni, V.P., Marchand, L.L., London, S.J., Neri, M., Povey, A.C., Rannug, A., Reszka, E., Ryberg, D., Risch, A., Romkes, M., Ruano-Ravina, A., Schoket, B., Spinola, M., Sugimura, H., Wu, X., Taioli, E.: Metabolic gene polymorphisms and lung cancer risk in non-smokers. An update of the GSEC study. Mutat. Res. 592: 45-57, 2005

Craft, E.S., Donnelly, K.C., Neamtiu, I., McCarty, K.M., Bruce, E., Surkova, I., Kim, D., Uhnakova, I., Győrffy, E., Tesarova, E., Anderson, B.: Commentary: Prioritizing Environmental Issues around the World: Opinions from an International Central & Eastern European Environmental Health Conference. Environ. Health Perspect. 114: 1813-1817, 2006

Kyrtopoulos, S.A., Sarrif, A., Elliott, B.M., Schoket, B., Demopoulos, N.A.: Biomarkers and molecular epidemiology-present state and future trends: Concluding remarks . Editorial. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 600(1-2): 77-78, 2006

Dam, A.M., Bogdándi, E.N., Sárdy, M.M., Schoket, B., Tátrai, E.: Low dose radiation induced effects in combined environmental exposures. Indian Journal of Radiation Research 3(4): 194, 2006

Kovács, K., Győrffy, E., Anna, L., Schoket, B.: Urinary 1-hydroxypyrene as a biomarker of polycyclic aromatic hydrocarbon exposure in the general population and correlation between 1-hydroxypyrene and white blood cell DNA adducts - Results of our literature survey. European Journal of Molecular and Genetic Toxicology.
http://www.swan.ac.uk/cget/ejgt1.htm, 2006

Anna, L., Győrffy, E., Kovács, K., Győri, Z., Segesdi, J., Minárovits, J., Soltész, I., Kostič, Sz., Csekeő, A., Holmila, R., Husgafvel-Pursiainen, K., Schoket, B.: Smoking-related bulky DNA adducts and TP53 mutations in lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. European Journal of Molecular and Genetic Toxicology.
http://www.swan.ac.uk/cget/ejgt1.htm, 2006

Schoket, B.: Immunoassays for the determination of PAH-DNA adducts. European Journal of Molecular and Genetic Toxicology. http://www.swan.ac.uk/cget/ejgt1.htm, 2006

Győrffy, E.,, Anna, L., Kovács, K., Rudnai, P., Schoket, B.: Correlation between biomarkers of human exposure to genotoxins with focus on carcinogen DNA adducts. Mutagenesis 23: 1-18, 2008.

Könyvfejezetek:

Kovács, G., Schoket, B.: Daganatok és a dohányzás, in: Dohányzás vagy egészséges életmód? Szerk.: Kovács Gábor és Manchin Róbert, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2006, pp. 75-94.

Győrffy, E., Anna, L., Rudnai, P., Kovacs, K., Schoket, B.: Correlations among biomarkers; In : Biomarkers of carcinogen exposure and early effects, eds. P. B. Farmer, J. M. Emeny, ECNIS 2006, The Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland

Kovács, K., Győrffy, E., Anna, L., Schoket, B.: 1-hydroxypyrene. In: Epidemiological concepts of validation of biomarkers for the identification/quantification of environmental carcinogenic exposures, eds. P. Vineis, V. Gallo, ECNIS 2007, The Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland

Előadásokkal és poszterekkel 2006-ban a következő konferenciákon szerepeltek:
- ECNIS Research Planning Workshops, Athén, Görögország, 2006. január 9-11.
- Magyar Fiatal Higiénikusok Konferenciája, Szeged, 2006. június 1-3. (két díjnyertes előadás és egy -díjnyertes poszter)
- Vulnerability of the Fetus and Infant to Ambient Pollutants and Reduced Food Intake in Pregnancy, Krakkó, Lengyelország, 2006. június 2-3.
- Gene-Environment Interactions ECNIS Course, Stockholm, Svédország, 2006. június 12-16.
- 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Prága, Csehország, 2006. július 2-6.
- 16th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations, Budapest, 2006. szeptember 3-7.
- Intergovernmental Forum on Chemical Safety, Budapest, 2006. szeptember 25-29.
- ECNIS-sponsored Workshop on Biomarker of Exposure and Cancer Risk: DNA Damage and DNA Adduct Detection & 6th GUM-32P-Postlabelling Workshop, Heidelberg, Németország, 2006. szeptember 29-30.
- Magyar Higiénikusok Társasága XXXVI. Vándorgyűlése, Siófok, 2006. október 3-5. (díjazott előadás)

Előadásokkal és poszterekkel 2007-ben a következő konferenciákon szerepeltek:

- ECNIS II. Annual Meeting, 2007. február 25-28, Maastricht, Hollandia
- Fiatal Higiénikusok Fóruma III. 2007. május 31 - június 2., Sopron (egy díjnyertes előadás és egy díjnyertes poszter)
- 37th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, 2007. szeptember 9-13, Basel, Svájc
- Magyar Higiénikusok Társaságának XXXVII. Nemzeti Kongresszusa, 2007. október 2-4, Siófok
- 10th European Health Forum Gastein, 2007. október 3-6, Bad Hofgastein, Ausztria
- Magyar Onkológusok Társaságának XXVI. Kongresszusa, 2007. november 10-13, Budapest

Előadásokkal és poszterekkel 2008-ban a következő konferenciákon szerepeltek:
- NewGeneris II. Annual Meeting, 2008. február 11-13, Athén, Görögország
- ECNIS III. Annual Meeting, 2008. március 3-5 Barcelona, Spanyolország
- Fiatal Higiénikusok Fóruma IV. 2008. május 29-31, Győr (egy díjnyertes előadás és egy díjnyertes poszter)
- Magyar Higiénikusok Társaságának XXXVII. Nemzeti Kongresszusa, 2008. szeptember 30- október 2, Balatonvilágos

Előadásokkal és poszterekkel 2009-ben a következő konferenciákon szerepeltek:
- NewGeneris III. Annual Meeting, 2009. február 2-5, Stockholm, Svédország (két díjnyertes poszter-előadás)
- ECNIS IV. Annual Meeting, 2009. március 16-18 Brüsszel/Leuven, Belgium
- Fiatal Higiénikusok Fóruma V. 2009. május 14-16, Eger (egy díjnyertes előadás és egy díjnyertes poszter)

Tanulmányutak:
- ECNIS által szponzorált tanulmányi ösztöndíj, National Hellenic Research Foundation, Athén, Görögország, 2008. október-december (Kovács Katalin)
- ECNIS által szponzorált tanulmányi ösztöndíj, German Cancer Reserch Intiture (DKFZ), Heidelberg, Németország, 2007. szeptember-november (Anna Lívia)

Nemzetközi tanfolyamokon való részvétel:
- Molecular Epidemiology - Biomarkers of exposure, susceptibility and disease, University of Leeds, Leeds, Anglia, 2008. szeptember 8-12 (Anna Lívia)
- Molecular Epidemiology - Biomarkers of exposure, susceptibility and disease, University of Leeds, Leeds, Anglia, 2007. szeptember 10-14 (Kovács Katalin)
- ECNIS Course on Gene-Environment Interactions, Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország, 2006. június 11-17.(Kovács Katalin)
- ECNIS/UK-MEG Course on Biomarkers in Cancer Epidemiology, Imperial College, London, Anglia, 2006. december 11-13. (Győrffy Erika)

MUNKATÁRSAK

Név Munkakör Épület (emelet) szobaszám Fővonali hívószám Mellék
dr. Schoket Bernadette tanácsos B ép. mfsz.1 476-1293 2386
dr. Győrffy Erika biológus B ép. mfsz.4 476-1100 2384
Lukács Viktória biológus B ép. mfsz.4 476-1100 2384
Kovács Katalin biológus B ép. mfsz.4. 476-1100 2384
Anna Livia biológus B ép. mfsz.4 476-1100 2384
Papp Istvánné szakasszisztens B ép. mfsz.4 476-1100 2384
Karácsonyi Gáborné adminisztrátor B ép. mfsz.előtér 476-1100 2385

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Jelenleg az osztály nem végez szolgáltatási tevékenységet.

Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!