GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Budapest aktuális levegőegészségügyi helyzetének értékelése

Oszt.vez: Dr. Dura Gyula

AZ OSZTÁLY ALAPFELADATAI

Az osztály a vegyi anyagok felhasználásából eredő, a lakosságra, egyes lakossági csoportokra, a fogyasztókra vonatkozó egészségkockázatok mennyiségi értékeléséhez expozíciós modell-vizsgálatokat végez. A kockázatbecslés hatósági, környezetegészségügyi felügyeleti munkában való alkalmazása során meghatározza a szennyezett területek illetve létesítmények kármentesítési célállapot (D)-határértékeit.

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

A kockázatbecslési munkacsoport az OKI Toxikológiai osztálya keretén belül Dr.Dura Gyula vezette kísérletes és prediktív toxikológiai laboratóriumból alakult az 1990-es évek elején a nagy hazai környezetszennyezési problémákra adandó közegészségügyi válaszok szakmai megalapozásának erősítésére.
A kockázatelemzési feladatok az intézet alaptevékenységét képezik, és módszertanilag harmonikusan illeszkednek a hazai és a nemzetközileg kockázatbecslési paradigmához.

A környezetegészségügyi kockázatbecslési gyakorlatukkal hozzájárulnak

  • a környezet, az egészség és a biztonság integrált kezeléséhez,
  • helyi környezet-szennyezettségi problémák, lakossági panaszok objektív megítéléséhez,
  • a környezeti elemek (levegő, vizek, talaj) vegyi szennyezettségének becsléséhez,

a közegészségügyi hatósági munka egységes szakmai szempontok szerinti végzéséhez.

TEVÉKENYSÉG

A kockázatelemzési feladatok az intézet alaptevékenységét képezik és módszertanilag harmonikusan illeszkednek a hazai és a nemzetközileg kockázatbecslési paradigmához.
A környezetegészségügyi kockázatbecslési gyakorlatukkal hozzájárulnak
- a környezet, az egészség és a biztonság integrált kezeléséhez,
- helyi környezet-szennyezettségi problémák, lakossági panaszok objektív megítéléséhez,
- a környezeti elemek (levegő, vizek, talaj) vegyi szennyezettségének becsléséhez,
- a közegészségügyi hatósági munka egységes szakmai szempontok szerinti végzéséhez.
Az osztály szakmai eredményességének egyes mutatói
Az osztály szakmai munkatársai az igények és a lehetőségek összehangolásával
- nemzetközi és hazai szervezetek egyeztetett útmutatói alapján tervezik, végzik az expozíciós és
kockázatbecslési modell-vizsgálatokat, adnak szakvéleményeket,
- a szennyezési eseteknek megfelelően választják meg az adatok tömörítésének módjait és a vizsgálati
modellt,
- a bizonytalanságok okait és mértékét elemzik,
- az eredményeket táblázatokban és izo-risk térképeken jelenítik meg,
- a Helyes Modellezési Gyakorlat szerint járnak el.
Referencia munkák:
Dura Gy., B. Szalay: Particle exposure through the indoor air environment, Nanotechnology -
Toxicological Issues and Environmental Safety, pp 271-276, Springer 2007
Dura Gy., S. Szoboszlai, B. Kriszt, Z. Privler, S.Ruzs-Molnar: Quantitative health risk assessment
resulting from groundwater contamination of an abandoned open field chemical wste burning site. in:
Management of Intentional and Accidental Water Pollution. Ed. by Gy. Dura, V. Kambourova,
F.Kaloyanova. Springer pp 11-22. 2006.
Dura Gy, László E., Hofer Á., Demeter Z.: A környezetvédelmi területi hatósági feladatokat ellátó
felügyelőségek és az érintett szakhatóságok részére az egységes feladat-ellátás elősegítésére segédanyagok készítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti mennyiségi kockázatfelmérés tárgykörében, 2005-2006
Dr.Dura Gy., Dankó Gy., Dr.Gondi F., Halmóczki Sz., Ligeti Zs., Dr.Szabó I.: A mennyiségi
kockázatfelmérés módszertana. Kármentesítési útmutató 7., 2004
Dura Gy., László E.: környezet és egészségkockázat becslés. Környezetegészségügyi felügyelőképzés.
PHARE projekt HU9910-01, Budapest 2002.
Dura Gy, László E.: Quality assurance in environmental modelling. In.: Modelling of environmental
chemical exposure and risk. Ed. by J.B.H.J.Linders. NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, Vol.2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2001. pp 31-37.
Dura Gy, László E. Horváth A.: Expozícióbecslés és egészségkockázat értékelés a Metallokémiai
környezetében, 1992, 1995, 2001
Dura Gy, László E., Reizer B.: Gyors környezetegészségügyi kockázatbecslés nagy ipari létesítmény
potenciális veszélyessségének környezet-biztonsági értékeléséhez, WHO-UN ECE 2000-2002

Dura Gy., László E., Vadász Zs. Mennyiségi kockázatbecslési szoftver kifejlesztése. KAC pályázat, 2000

Pándics Tamás, Sátori Mária: Hirtelen fellépő erős fejfájás differenciáldiagnosztikája fiatal férfi esetében - esetismertetés és irodalmi összefoglaló, Cephalalgia Hungarica 2007, No.17., 10

Pándics Tamás: Környezeti tényezők szerepe a fejfájás kialakulásában, Cephalalgia Hungarica, 2008, No.18., 14-15

Dr. Pándics Tamás: Az egészségkockázat érzékelés és közlés, Egészségtudomány LII.évf. 2008, 2.szám, 90

Dr. Pándics Tamás: A nanorészecskék környezetegészségügyi hatásainak elemzése, Egészségtudomány, 2008, 3 (52), 6-25

Dr. Pándics Tamás: Az egészségkockázat érzékelés és közlés, Egészségtudomány LII.évf. 2008, 3.szám, 128.

Dr. Pándics Tamás: Egészségkockázat érzékelés és közlés, Magyar Epidemiológia, 2008, 2 (5), 121-132

Dr. Pándics Tamás: A nanorészecskék klinikai alkalmazási lehetőségei és lehetséges veszélyei, Orvosi Hetilap, 2008, 38 (149), 1785-1790

Pándics Tamás: A nanotechnológiai anyagok környezetegészségügyi kockázata, Népegészségügy 2008, 1(86), 60

Brigitta Szalay, Zuzana Kováčiková, Márta Brózik, Tamás Pándics, Erzsébet Tátrai: Effects of iron nanoparticles on pulmonary morphology, redox system, production of immunoglobulins and chemokines in rats, CEJOEM, 2008; 14(2):149-164

Dura Gy, Pándics T, Reizer B, Rudnai P, Pawel G: A kockázatérzékelés és közlés vizsgálata a lakosság körében - esettanulmány, Magyar Epidemiológia, V.évf.,2008, 3-4.szám, 169-180.

Dr. Pándics Tamás, Dr. Dura Gyula: A nanorészecskék klinikai alkalmazási lehetőségei és lehetséges veszélyei, Magyar Epidemiológia V.évf., 2008, Suppl II

Gyula Dura, Tamás Pándics, Brigitta Reizer, Péter Rudnai, Pawel Gorynski: Study on environmental health risk perception of the population - a case study, CEJOEM, 2008 3 (14), 299-309

Szalay Brigitta, Kováčiková Zuzana, Brózik Márta, Pándics Tamás, Tátrai Erzsébet: Vas-oxid nanorészecskék tüdőtoxicitása, Egészségtudomány LIII.évf. 2009, 1.szám, 103-115.

Dura Gyula, Pándics Tamás: Nanoanyagok - A kutatástól a közegészségügyi szabályozásig, Tisztiorvos, 2009 május, 7-13.

Gyula Dura, Zoltánné Kiss, Judit Bodnár, Ágnes Asztalos, Erzsébet Papp, Tamás Pándics: Drinking waterborne outbreak due to extreme weather events - case study of a waterborne outbreak in Hungary 2006: Medycyna Srodowiskowa/Environmental Medicine 2009; 12(1), 1-8.

MUNKATÁRSAK

Név Munkakör Épület (emelet) szobaszám Fővonali hívószám Mellék
dr. Pándics Tamás tudományos orvos munkatárs A ép. III. em 476-1272 1272
Molnár Tamás tudományos munkatárs D ép. I.em (Crész) nincs szobaszám 476-1355 1355
Demeter Zoltán tudományos munkatárs A ép. 1. em. 2. 476-1100 2221
Molnár Rozália szakasszisztens A ép. I. em. 15/a. 476-1100 2571
Szalóki András szoftverüzemeltető A ép. I. em. 14. 476-1100 2571
Ispán Matild asszisztens A ép. I. em. 14. 476-1100 2010

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Az osztály szakmai munkatársai az igények és a lehetőségek összehangolásával a nemzetközi és hazai szervezetek egyeztetett útmutatói alapján tervezik, végzik az expozíciós és kockázatbecslési modell-vizsgálatokat, adnak szakvéleményeket, a szennyezési eseteknek megfelelően választják meg az adatok tömörítésének módjait és a vizsgálati modellt, a bizonytalanságok okait és mértékét elemzik, az eredményeket táblázatokban és izo-risk térképeken jelenítik meg.
Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!