GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Klímaváltozás-egészséghatás Előrejelzése Csoport

Oszt.vez: Dr. Páldy Anna főosztályvezető

AZ OSZTÁLY ALAPFELADATAI

A csoport az ÁNTSZ meglevő szervezet-rendszerén belül, a már kialakított szervezeti egységekre és működésmódra telepítve teljesíti a komplex klíma-egészségügyi tevékenység-rendszer fokozatos kialakításával, működtetésével, majd annak folyamatos ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében szakmailag irányítja a hőség-riasztás országos rendszert. A csoport felelős a hőségriasztást megalapozó döntés szakmai előkészítéséért, javaslatokat tesz a vonatkozó jogszabályok elkészítésére.

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

A csoport a Biológiai Monitorozási osztálytól vált le 2007-ben 2000-től indult a klímaváltozás egészségi hatásainak vizsgálata is a NEKAP keretében. 2004-től fontos feladattá vált a klímaváltozás hatásaihoz való humán alkalmazkodás elősegítése, ennek keretében időjárás-egészségi hatás előrejelző rendszert működtetnek.

TEVÉKENYSÉG

Javaslatokat tesz a fokozódó klímaváltozás növekvő és/vagy a korábbi egészségügyi feladatokhoz képest szokatlan egészségveszélyeztető hatásokból fakadó új feladatok, funkciók és szervezeti megoldások szükség szerinti megfogalmazására és rendszerbe állítására.
Folyamatos ismeretterjesztő, tudatosító tájékoztatást ad és hozzájárul a veszélyhelyzetekben szükségessé váló krízis-kommunikáció szervezeti kialakításához, szakmai tartalommal való ellátásához.
Részt vesz a közép- és hosszú távú klímaváltozásokból a közvetlen és közvetett ágenseken keresztül kialakuló expanzív és/vagy a hazai ellátásban szokatlan egészségkárosodások korai felismerését (prognózisát) szolgáló módszerek, eljárások és eszközök számba vételét és kifejlesztését célzó kutatásokban, ilyen célú nemzetközi együttműködésekben és pályázatokban, ezeket kezdeményezi, koordinálja, irányítja.
Gyakorlati közegészségügyi munka

Hőségriasztás
2007. nyarán három hőhullám érte el hazánkat. Két alkalommal került sor riasztásra és június 19-23. 2. fokú riasztás, július 15-24. 3. fokú riasztás, egyszeri figyelmeztetésre augusztus 23-26. között.
Az első hőhullám során nem volt többlethalálozás, viszont az augusztus végi hőhullám a során 3 fő többlethalálozását regisztrálták. A harmadik hőhullám nem terjedt ki az egész országra, ezt az előrejelzés is jelezte, így nem történt hőségriasztás.
A háziorvosoktól és a kórházaktól gyűjtött valós idejű halálozási adatok lehetővé tették a hőhullám hatásának azonnali értékelését.
2007-ben szenvedtük el a valaha regisztrált leghosszabb és legmelegebb hőhullámot, mely az egész ország területét érintette. A napi átlaghőmérséklet 30 °C felett volt 5 napig. A hőhullám hatását nem lehetett pontosan előre jelezni, mivel a megelőző 17 vizsgált hőhullám során a napi átlaghőmérséklet mindig alacsonyabb volt, mint 30 °C. A júliusi hőhullám 10 napja idején a teljes időszakra vonatkozó többlethalálozás 38 % volt, jelentős növekedést a hőhullám 3. napjától figyelhetünk meg, a maximumot (95%) a hatodik napon érte el, amikor a legmagasabb volt az éjszakai minimum hőmérséklet. A júliusi hőhullám után a napi halálozás nem csökkent jelentősen a napi átlaghoz képest, tehát a magas hőmérséklet nem csak néhány nappal rövidítette meg a betegek életét.
A hőhullám idején a riasztás az előzetesen kidolgozott tervek szerint működött. Nagy hangsúlyt fektettek a lakosság tájékoztatására az írott és elektronikus média segítségével. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a másod fokú hőségriasztásnak megfelelő hőmérsékleti körülmények között a lakossági felhívások, tájékoztatás megfelelően elő tudja segíteni a hatékony alkalmazkodást, míg olyan hőhullámok idején, amikor a napi átlaghőmérséklet 30 fok fölé emelkedik, további intézkedésekre van szükség.
Az OKI jelentős segítséget nyújtott a "klímabarát települések" (Tatabánya és Pomáz) hőségtervének kidolgozásában.

UV riasztás
A Klímaváltozás-egészségi hatás előrejelző csoport tevékenyen részt vett az UVB sugárzás káros hatásainak megelőzését szolgáló UV riasztás kialakításában az Országos Meteorológiai Szolgálattal, az MTA Szociológiai Kutató Intézetével és a Magyar Vöröskereszttel közösen. A riasztás kiadásáért az OMSZ a felelős, az egészségi hatások kommunikációjában az OKI is részt vesz. Elkészült egy lakossági tájékoztató anyag, amely mind az intraneten, mind az interneten elérhető.
http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/hoseg_2007/tanacsok_helyes_napozasra.pdf

Tudományos tevékenység

A hőhullámokra adott népegészségügyi válaszadás fejlesztése Euroheat Program
Euroheat (Improving public health responses to heat-waves; EC-DG Sanco Népegészségügyi
Program (2004322)
A két éves (2005 - 2007.) pályázat keretében megvalósítandó célkitűzés a hőhullámok hatásainak előrejelzése, a hatások felismerése, megelőzése, mérséklése céljából alkalmazható módszerek kidolgozása, a prevenciós eszközök és válasz-stratégiák alkalmazhatósági korlátainak felérése, ennek alapján tanulmány és javaslatterv készítése.
Elkészült egy angol nyelvű monográfia fejezet, melynek célja az volt, hogy (1) feltérképezze a népegészségügyi surveillance rendszereket, (2) különös figyelmet fordítson a hőhullám okozta káros egészségi hatások megelőzése érdekében működtetett surveillance rendszerekre Európában és az Amerikai Egyesült Állomokban és végül (3) ajánlásokat fogalmazzon meg egy ilyen típusú rendszer hazai / európai felállításához.
Az eredmények alapján megállapították, hogy egy ilyen típusú rendszer működéséhez a következő típusú adatok felelnek meg: mortalitási adatok, kórházi betegfelvételi adatok, mentőhívások, sürgősségi betegfelvételi adatok, forró drót /zöld vonalhoz beérkező hívások adatai.
A rendelkezésre álló adatokon kívül szükséges a folyamatos információáramlás a releváns szervezetek között, pontos előrejelzés, infrastruktúra, jól szervezett, működőképes csapat, megfelelő kommunikációs stratégia és a működéshez szükséges költségek.
Az Európai Unió tagállamai a 2006-ban kötelezték magukat, hogy felkészülnek a madárinfluenza és influenza pandemia megelőzésére. Ehhez, az CDC segítségével létre kell hozni egy úgynevezett "tüneti" surveillance rendszert, ami napi megbetegedési és halálozási adatokat gyűjt. A hőséghullámok hatásának monitorozására szolgáló valós idejű adatgyűjtő rendszert célszerű összekapcsolni az említett rendszerrel. A valós idejű adatok lehetővé teszik a hőhullámok hatásának közvetlen becslését és a kapcsolódó intézkedések módosítását

Nemzetközi együttműködések

Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában
Dr. Páldy Anna felkért előadóként részt vett az EU Zöld könyv a..Közép-Kelet európai egyeztető
fórumon Future Climate Change Policy: Looking beyond 2012, Adapting to Climate Change in
Europe - Options for EU Action 2007. október 15.
Szervezet, fórum illetve program megnevezése: (pl.: EU DG Environment EU Action Plan on
Env&Health Consultative forum) Betöltött pozíció: (pl.: összekötő, elnök stb.).
Tudományos előadások és publikációk

Tudományos előadások
Dr. Páldy Anna; "A klímaváltozás egészségre gyakorolt hatása" XIV. Primer Prevenciós Fórum,
Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 2007. május 23.
Dr. Páldy Anna: "A Klímaváltozás hatása az emberi szervezetre" Klímaváltozás és egészségbiztonság Magyarországon - Szakmai Tanácskozás, Magyar Vöröskereszt Székháza, 1051
Bp., Arany János u.31., 2007. ápr. 17.
Dr. Páldy Anna: "A hőségriasztás gyakorlati tennivalói" - A gyermek- ifjúsághigiéne és a környezetegészségügy aktuális kérdései - OTH Fodor terem 2007. május 17.
D. Páldy Anna: "A napsugárzás káros hatásai - UV riasztás: külföldi tapasztalatok - hazai tennivalók" Biztonságos napozás, MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2007. jún. 28.

Dr. Páldy Anna: "Levegőminőség, mérések, hőhullám, hőségriadó" Környezeti ártalmak egészségkárosító hatásai kórházi környezetben, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet,
Budapest, 2007. júl. 17.
Dr. Páldy Anna: "A Klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásai" - Észak-magyarországi Regionális
Környezetvédelmi Központ, Salgótarján, 2007. szept. 14.
Apatini D.: A klímaváltozás hatása az allergén növények megjelenésére - mi várható hazánkban? referáló ülés, OKI 2008.szept.23.

Apatini D.: A klímaváltozás hatása az allergén növények megjelenésére - mi várható hazánkban? "Magyar Higiénikusok Társasága XXXVII.Vándorgyűlése", Balatonvilágos, 2008.okt.1.

Bobvos J.: A hőségriasztás paraméterei, az emberekre gyakorolt kedvezőtlen hatásai, a várható problémák. III. Polgárvédelmi Kirendeltség vezetői konferencia, Balatonföldvár 2008. márc.18.

Bobvos J.: A hőmérséklet hatása városi és vidéki lakosságra Budapest és Szeged, valamint Pest és Csongrád megye példáján "Magyar Higiénikusok Társasága XXXVII.Vándorgyűlése", Balatonvilágos, 2008.okt.1.

Páldy A.: A klímaváltozás megelőző és katasztrófa-orvostani szerepe.  "Magyar Katona-, és Katasztrófa-orvosi Társaság tavaszi ülése" Budapest, 2008. ápr.24.

Páldy A. :  UV sugárzás és a munkavégzés. "Foglalkozás-egészségügyi Fórum, Budapest, 2008. április 16.

Páldy A.: Klíma és egészség. "Magyar Higiénikusok Társasága XXXVII. Vándorgyűlése", Balatonvilágos, 2008. okt.1.

Páldy A.: Környezet, klíma, egészség. "MOTESZ Interdiszciplináris Fóruma" Budapest, 2008. szept.5.

Páldy A.: A klímaváltozás egészség hatásai - az adaptáció elősegítése - gyakorlati megfontolások. "A népegészségügy jövője" A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének II. konferenciája Mátraháza, 2008. szept.27.

Páldy A.:  Klimatikus hatások következményei a munkahelyeken. "III. Életmód Konferencia" Budapest, 2008. nov.12.

Páldy A.:  A preventív medicina jelentősége, helye és szerepe katasztrófák és tömeges balesetek esetén. "MOTESZ Interdiszciplináris fórum" Budapest, 2008. dec.12.

Páldy A., Vaskövi B., Bobvos J.,: A szálló por szennyezés miatti szmogriadó környezetegészségügyi indoklása. "Budapest Főváros Védelmi Bizottsági ülés" Budapest, 2008.dec.9.

Páldy A.: A klímaváltozás lehetséges egészségi kockázatai - a 2007.év tapasztalatai alapján - legfontosabb teendőink. Vác Város Képviselőtestület Egészségügyi Bizottsági ülés, Vác 2009.ápr.10.

Páldy A., Bobvos J..: A 2008.évi hőhullámok egészségi hatásainak elemzése. "Magyar Meteorológiai Társaság Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ülése" Budapest, 2008.dec.2.

Idegen nyelvű tudományos előadások
Páldy A.: Environmental health, "Prevention in Central-and Eastern Europe" Budapest, 2008.febr.22.

A. Paldy, J. Bobvos: health impacts of heat waves of 2007 in Hungary - background and experiences. Global Conference on Global Warming (July 06-10, 2008, Istanbul, Turkey)

Publikációk
Anna Páldy dr., János Bobvos, Adrienn Vámos, László Gorove, Márta Buranszki-Sallai: Effect of
Elevated Temperatura on Daily Emergency Ambulance Calls: A Time Series Analysis in Budapest,
Hungary 1998-2004. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 13
(2) 159-169. 2007
A. Páldy: Health Impact of Climate Change - Major Challenge of the 21st Century (abstract),
ISEE-CEEC Chapter Meeting, Čeladná, Czech Republic, November 26-29, 2007. Central Eurpean
Journal of Public Health, Vol. 15 (JHEMI vol. 51) November 2007 Supplement
Kishonti Krisztina, Bobvos János, dr. Páldy Anna: A hőhullámok egészségre gyakorolt káros
hatásainak ismerete Magyarországon a városi lakosság körében. "Klíma-21" Füzetek 50. szám.
12-27. 2007.
Gosling SN, McGregor GR, Páldy A.: Climate change and heat-related mortality in six cities part 1:
model construction and validation. Int J Biometeorol. 2007 Aug;51(6):525-40. Epub 2007 Mar 9.

Páldy A., Bobvos J.: A 2007.évi magyarországi hőhullámok egészségi hatásainak elemzése - előzmények és tapasztalatok. Klíma21 (52)3-15. (2008)

Trájer A., Bobvos J., Páldy A.:  Az általános felmelegedés gyógyszertani vonzatai. Egészségtudomány, LII. évf., Budapest, 2008 2.szám.

Trájer A.,  Páldy A.: Az általános felmelegedés kliniko-farmakológiai vonatkozásai. Egészségtudomány, LII. évf., Budapest, 2008 2. szám.

Baccini M, Biggeri A, Accetta G, Kosatsky T, Katsouyanni K, Analitis A, Anderson HR, Bisanti L, D'Ippoliti D, Danova J, Forsberg B, Medina S, Paldy A, Rabczenko D, Schindler C, Michelozzi P.: Heat effects on mortality in 15 European cities. Epidemiology. 2008 Sep;19(5):711-9. PMID: 18520615 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Ishigami A, Hajat S, Kovats RS, Bisanti L, Rognoni M, Russo A, Paldy A. An ecological time-series study of heat-related mortality in three European cities. Environ Health. 2008 Jan 28;7:5.PMID: 18226218 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Michelozzi P, Accetta G, De Sario M, D'Ippoliti D, Marino C, Baccini M, Biggeri A, Anderson HR, Katsouyanni K, Ballester F, Bisanti L, Cadum E, Forsberg B, Forastiere F, Goodman PG, Hojs A, Kirchmayer U, Medina S, Paldy A, Schindler C, Sunyer J, Perucci CA.:  High Temperature and Hospitalizations for Cardiovascular and Respiratory Causes in 12 European Cities. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Dec 5. [Epub ahead of print] PMID: 19060232 [PubMed - as supplied by publisher]

Önálló kiadványok, könyv(fejezet)
Páldy A., Bobvos J.: Humán- és állategészségügy c. fejezet a "Klímaváltozásról mindenkinek " c. kiadványban. Szerk.: Harnos Zsolt, Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Matemaitai és Informatikai Tanszék, 2008.

MUNKATÁRSAK

Név Munkakör Épület (emelet) szobaszám Fővonali hívószám Mellék
Bobvos János csoportvezető A ép. I.em.10. 476-1100 2291

 

SZOLGÁLTATÁSOK

A csoport jelenleg szolgáltatási tevékenységet nem folytat.

Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!