GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) alapfeladatai
 • közreműködik a levegőminőségi határértékek szakmai megalapozásában és felülvizsgálatában, tájékoztatja a lakosságot,
 • vizsgálja a nem munkahely jellegű belső terek levegőminőségét,
 • közreműködik az emberi használatra szolgáló vizek (ivóvíz, ásvány- és fürdővizek) minőségét érintő döntések előkészítésében és felügyeli azok végrehajtását országos és - regionális szervezetek révén - területi szinten,
 • vizsgálja és értékeli a vizek kémiai és mikrobiológiai minőségét (elsősorban az ivó-, ásvány-, fürdő-, egyes gyógyászatban használt nagytisztaságú vizek, élelmiszeripari exportüzemeknél használt vizek), közreműködik az emberi használatra szánt vizek vizsgálatára akkreditált ill. az OTH által ivóvízvizsgálatra feljogosított laboratóriumok munkájának minőségellenőrzésében, körvizsgálatokat szervez,
 • a vízbiztonsággal összefüggő országos ivóvíz és természetes fürdővíz adatbázist kezeli, - közreműködik a vízhigiénés biztonságot érintő termékek és eljárások minősítésében, a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyezési eljárásban és az engedélyezett termékek és eljárások nyilvántartásában,
 • vizsgálja a talaj szennyezettségét, a folyékony és szilárd települési hulladékokat, az ipari és a mezőgazdasági hulladékokat, továbbá a veszélyes hulladékokat kémiai, mikrobiológiai és ökotoxikológiai szempontból,
 • értékeli a talaj- és felszín alatti víz szennyezettség humán kockázati tényezőit és környezet-egészségügyi hatását,
 • részt vesz a lakosság környezet- eredetű megbetegedési viszonyainak értékelésében
 • környezetegészségügyi hatásbecslést végez,
 • irányítja az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatát
 • gyermek- és ifjúságegészségügy területén kidolgozza az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi követelményeit és vizsgálja azok érvényesítését,
 • a vegyi anyagok és készítmények toxikus hatását kísérletes és prediktív módszerekkel vizsgálja
 • egészségügyi intézmények/szakorvosok felkérésére meghatározott betegségcsoportokban genetikai diagnosztikai vizsgálatokat végez a klinikai diagnózis pontosítása-, valamint másodlagos prevenció céljából; segíti a családtervezést, valamint a betegek célzott terápiájának megvalósítását
 • Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére döntést megalapozó szakvéleményeket készít. Az egyedi hatósági eljárásban felkérésre szakértéssel, szakvéleményezéssel vesz részt. Az ÁNTSZ egységes hatósági/szakhatósági környezetegészségügyi feladatainak ellátását módszertani útmutatókkaly, segédeszközökkel segíti.
 • Közreműködik az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos szakértői feladatok végrehajtásban. Együttműködik különös tekintettel a WHO/Euro területén és az EU tagállamaiban azonos vagy hasonló feladattal működő szervezetekkel, intézményekkel.
 • Tudományos és műszaki fejlesztést végez, nemzetközi és országos környezetegészségügyi programokban vesz részt.
 • Az Intézet választ keres az új kihívásokra, többek között az időjárási szélsőségekhez történő emberi adaptáció elősegítésére.
Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!